Завершився черговий етап впровадження електронного документообігу в Донецькій обласній державній адміністрації при використанні програмного забезпечення «Док Проф 3.0»

В Донецькій обласній державній адміністрації впровадження електронного документообігу  почалося ще в 2017 році, першочерговою задачею перед командою Док Проф стояло розрахувати потужність серверної частини для подальшого розвитку регіону, перевести всю реєстрацію паперових документів в електронний вигляд та налагодити процес контролю доручень керівництва по системі.

З даною задачею розробники та аналітики справились успішно.

В 2018 році наші колеги розпочали етап, що складався з розробки звітності для установи, відточення процесів по проходженню документа в організації і корегування контролю в системі . Так як в адміністрації відділ контролю дуже сумлінно відноситься до виконання своїх обов’язків, були переглянуті процеси контролю і прийняті поправки. Завдяки сумісній праці співробітників ДонОДА, розробників та аналітиків були додані нові функціональні можливості до підсистеми «Контроль», що задовольнили всі вимоги замовника.

В зв’язку з ситуацією, яка склалася в Україні з 2014 року, Донецька обласна державна адміністрація повинна мати оперативні дані по всім документам та дорученням, що знаходяться на її відповідальності. Тому разом із управлінням діловодства та контролю були складені та розроблені звіти, що відображають повну картину по документам, етапам їх виконання та відповідальним особам.

В майбутньому планується розвивати регіон і підключати до електронного документообігу районні адміністрації та інші підлеглі установи, це надасть можливість швидко опрацьовувати термінові документи, незалежно від місця знаходження виконавчого органу.

05.05.2018