Управління процесами

Механізм управління  процесами або  рухом документів дозволяє забезпечити за допомогою підсистеми «Управління процесами». Цей механізм дозволить сформувати шаблон процесу обробки документів, вказавши послідовність дій, терміни та виконавців; прикріпити документ до шаблону процесу і запустити процес. У результаті цього всі виконавці будуть автоматично отримувати відповідні завдання на виконання документів, а ініціатор процесу завжди буде мати можливість контролювати хід виконання сценарію.
Управління процесами або сценаріями обробки документів відбувається за допомогою графічного формування шаблону бізнес-процесу (сценарію) у вигляді зв’язаної послідовності необхідних завдань.