Електронний архів

Для ведення електронного архіву документів формується номенклатура справ за структурною або функціональною ознаками. Всі електронні РКК списаних (виконаних) документів пов’язані з відповідними справами. Це забезпечує можливість автоматично формувати описи справ, готувати акти вилучення документів, що не підлягають зберіганню, акти прийому / передачі справ в архівну організацію.
Підсистема має відповідні довідники, що допомагають користувачеві правильно формувати номенклатуру справ і проводити експертизу цінності документів. В електронному архіві зберігаються також електронні образи документів та електронні файли документів, підготовлені в підсистемі підготовки проектів документів.
Розроблені засоби ведення електронного архіву дозволяють оперативно здійснювати пошук необхідної інформації по кожному з реквізитів, а також здійснювати контекстно-залежний пошук.