Інтеграція з Підсистемою погодження НПА

Інтеграція програмного забезпечення «АСУД «Док Проф 3.0» з підсистемою Погодження нормативно-правових актів Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, надає можливість користувачам ДОК ПРОФ виконувати всі необхідні дії, які потребують проєкти НПА: розробка, отримання унікального реєстраційного номеру (УРН), погодження, державна експертиза, Внесення НПА на розгляд в КМУ, відкликання проєкту НПА та продовження терміну державної експертизи.

Інтеграція АСУД «ДОК ПРОФ 3» з підсистемою Погодження НПА, реалізує взаємодію в електронному вигляді між установами під час розроблення, погодження та правової експертизи проєкту НПА (відповідно до п.141 постанови КМУ від 17.01.2018 №55).

Завдяки інтеграції, Система забезпечує наступні можливості:

Опис роботи

Для початку роботи з НПА відповідальна особа створює електронний пакет проєкта НПА в АСУД «ДОК ПРОФ 3». Пакет проєкту НПА може бути ініціативний або на основі електронного завдання, що надійшло відповідальній особі по Системі. Функціонал Системи дає можливість обрати вже стандартизований проєкт НПА з набором шаблонів або створити новий та внести власний перелік. Далі відповідальна особа відповідно до посадових інструкцій може визначити відповідальних за частини проєкту НПА або виконувати самостійно. Після підготовки пакету проєкту НПА за допомогою шаблонів, відповідальна особа визначає маршрут візування пакету проєкту НПА з можливістю визначення маршруту для кожної окремої частини пакету. Після отримання позитивної візи підписання з використанням валідного КЕП, пакет проєкту НПА автоматично направляється на реєстрацію у вказану картотеку.

Реєстратор обирає потрібний запис в картотеці для реєстрації пакету проєкту НПА, автоматично формується РМК з заповненими полями на основі картки проєкту НПА. У разі необхідності Реєстратор вносить додаткову інформацію в РМК. Відповідно до класифікації розробленого проєкту НПА, до РМК додаються його частини з накладеними валідними цифровими підписами.

Проєкти актів, що розробляються органами виконавчої влади, повинні мати єдиний унікальний реєстраційний номер. УРН є єдиною порядковою нумерацією у межах календарного року всіх проєктів актів, що були розроблені органами виконавчої влади незалежно від того чи було їх внесено на розгляд та/або схвалено Кабінетом Міністрів України.

Для отримання УНР, Реєстратор в РМК проєкту НПА створює етап Запит УНР для проєкту НПА, Система в свою чергу автоматично формує запит та надсилає його до КМУ.

Під час отримання УНР від КМУ Система автоматично вносить його до РМК проєкту НПА.

Проєкт НПА, який отримав УНР проходить наступні етапи :

Реєстратор створює етап Погодження проєкту НПА та додає зовнішніх кореспондентів, які будуть погоджувати проєкт. Система автоматично створює контейнер з пакетом проєкта НПА та відправляє обраним установам в електронному вигляді з валідним КЕП.

Після отримання позитивних віз погодження проєкту НПА від установ, Реєстратор обов’язково закриває етап погодження НПА та створює наступний етап: державна експертиза проєкту НПА.

Система автоматично генерує та відправляє в КМУ сповіщення про початок та закриття всіх етапів проєкту НПА.

Всі отримані електронні документи, що надійшли від установ, з результатами етапів у разі необхідності можна поєднати з проєктом НПА та надсилати єдиним пакетом до установ на наступних етапах.

Для проведення державної експертизи проєкту НПА, Реєстратор додає необхідні установи та направляє їм пакет проєкту НПА. Після отримання позитивних віз державна експертиза проєкту НПА вважається успішно завершеною.

Останнім етапом є внесення проєкту НПА на розгляд в КМУ. Після отримання позитивних віз розгляду НПА від КМУ, надходить інформація про державну реєстрацію НПА. Реєстратор закриває етап та вносить дані про зареєстрований НПА в РМК.

Система надає можливість відкликати проєкт НПА з будь якого етапу проходження та продовжити термін державної експертизи у разі необхідності.

Переваги інтеграції та взаємодії між комп’ютерною програмою «Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3” та Підсистемою погодження НПА Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версії 2.0 :