З 15 листопада НПА у Кабінеті міністрів України будуть ухвалюватися в електронному вигляді

Згідно із Постановою КМУ від 28.10.2020 № 1087 електронна форма — первинна (основна) форма підготовки актів КМУ. Повний пакет супровідних документів формується та зберігається в електронній системі. Паперові примірники готуються як виключення або у випадках, передбачених законодавством. Крім того, електронна взаємодія органів виконавчої влади — тепер основний інструмент погодження актів. Винятки становитимуть документи, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Програмне забезпечення «АСУД «Док Проф 3.0» забезпечує розробку та погодження пакетних проєктів НПА. Функціонал електронних проєктів документів дає можливість:

  • – Створення самостійних електронних проєктів НПА.
  • – Визначення маршрутів візування для електронних проєктів НПА.
  • – Включення самостійних проєктів документів до електронних проєктів НПА.
  • – Створення проєктів НПА Головним виконавцем та визначення відповідальних за частини пакету НПА в інших підрозділах.
  • – Збереження історії версій проєктів НПА.
  • – Використання маркувальної технології для запобігання фальсифікації документів.
  • – Використання шаблонів проєктів НПА для стандартизації роботи в організації.
  • – Автоматична реєстрація проєктів НПА після накладання позитивної візи підписання з валідним КЕП.

А також, комп’ютерна програма “Автоматизована система управління документами “Док Проф 3.0”  забезпечує можливість автоматизувати процеси загального діловодства, контролю виконання доручень керівництва, поточної роботи з документами в структурних підрозділах підприємства, розробка електронних проєктів документів, ведення електронного архіву, обміну документами із зовнішніми системами документообігу.

Завдяки гнучким механізмам налаштування, АСУД «ДОК ПРОФ 3» дозволяє реалізувати електронний документообіг у масштабах будь-якої корпорації, підприємства або установи зі складною організаційною структурою і територіально віддаленими підрозділами, відповідно до вимог замовника.

При внесенні змін до законодавства України, щодо ведення діловодства в електронній формі, Користувач Системи без будь яких проблем має можливість самостійно внести корективи до алгоритмів опрацювання документів, без додаткового втручання до Системи розробників.

16.11.2020