ДП «Медзакупівлі» почали працювати в режимі paperless

Останні два роки в Україні присвячені діджіталізації, тепер важко уявити сучасну державну установу із стосами документів та затримками з відповідями на звернення.

З 18 жовтня 2021 року ДП «Медзакупівлі» почали працювати з безпаперовомим електронним документообігом на платформі «АСУД «ДОК ПОФ 3»».

Відповідно до стандартів впровадження систем документообігу, було проведено дослідження роботи установи та її процесів та підібрані оптимальні алгоритми проходження електронних документів в Системі.

Використання КЕП дозволяє оперативно підписати та направити документ адресату, без додаткових носінь паперу між кабінетами.

Також ключовою перевагою впровадження безпаперового електронного документообігу є скорочення об’ємів використання паперу, що в свою чергу дозволяє зекономити місце для зберігання документів та витрат на кур’єрські доставки.

В організації були запущені наступні електронні процеси:

  • – електронна реєстрація всіх типів документів;
  • – облік обсягу електронного документообігу;
  • – документування управлінської інформації в електронній формі;
  • – систематизація та зберігання документів у діловодстві;
  • -відправка документів по СЕВ;
  • -розробка, погодження та підписання проєктів документів в електронному вигляді з використанням валідного КЕП;
  • – міжвідомчий обмін електронними документами.

В перші тижні впровадження співробітниками ДП «Медзакупівлі», було відмічено скорочення часового ресурсу на приготування підготовку, погодження та підписання проєктів документів. Що в свою чергу позитивно впливає на динаміку обробки документів та покращує показники ефективності роботи організації.

Також у рамках цього проєкту на етапі створення КСЗІ СЕД ДП МЗУ у порядку, визначеному НД ТЗІ 3.7-003-2005 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі» з урахуванням вимог, НД ТЗІ 2.5-004-99, «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу» та інших чинних нормативно-законодавчих документах у сфері технічного захисту інформації.

Захист інформації буде забезпечуватися на всіх технологічних етапах обробки інформації, що потребує захисту в Системі, і в усіх режимах функціонування Системи.

29.12.2021