ДОК ПРОФ повнофункціонально забезпечує всі етапи для роботи з НПА

Комп’ютерна програма «АСУД «Док Проф 3.0» 23.12.2020 року отримала сертифікат про інтеграцію з підсистемою Погодження нормативно-правових актів Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, надає можливість користувачам виконувати всі операції з НПА не виходячи з системи, що в свою чергу скорочує час на обробку документів та прискорює передачу даних між установами (більш детальний опис роботи з підсистемою Погодження НПА за посиланням https://www.docprof.ua/uk/integraciya-z-pidsistemoju-npa/).

Головною метою інтеграції є створення єдиного інформаційного простору для реєстрації, приймання, аналізу та зберігання нормативно-правових актів в електронному вигляді з використанням КЕП, а також реалізація умов для переходу на виключно безпаперовий електронний документообіг для органів виконавчої влади.

Основні переваги функціональних можливостей підсистеми «Погодження НПА ДОК ПРОФ» :

 • – Створення пакету проєкту НПА, який складається з окремих проєктів;
 • – Створення пакету проєкту НПА Головним виконавцем та визначення відповідальних за частини пакету в інших підрозділах.
 • – Додавання самостійних проєктів до пакету проєкту НПА;
 • – Використання стандартизованих шаблонів проєктів для розробки частин пакету проєкту НПА або завантаження готових документів;
 • – Використання маркувальної інформації для кожної частини пакету;
 • – Призначення індивідуальних маршрутів для кожного проєкту в пакеті проєкту НПА;
 • – Використання КЕП візуючими особами для погодження всіх проєктів, вкладених у пакет НПА;
 • – Збереження історії візування для всіх частин пакету проєкту НПА;
 • – Відправка на автоматичну реєстрацію пакета проєкту НПА після отримання позитивної візи підписання з валідним КЕП;

Після підписання електронного проєкту НПА документ автоматично падає на реєстрацію до визначеної картотеки. На даному етапі Система АСУД «ДОК ПРОФ 3» забезпечує:

 • – Реєстрацію проєкту НПА з автоматичним заповненням атрибутів РМК;
 • – Після створення Реєстратором етапу про запит унікального реєстраційного номеру (УНР), автоматичне надсилання запиту на отримання УНР в КМУ;
 • – Автоматичне отримання УНР та внесення його до РМК документа;

Проєкт НПА, який отримав УНР проходить наступні етапи створення проєкту НПА:

 • – Погодження проєкту НПА;
 • – Державна експертиза;
 • – Внесення проєкту НПА на розгляд КМУ.

Функціонал АСУД «ДОК ПРОФ 3» дає можливість організувати процес розгляду нормативно-правового акту в Системі на всіх його етапах (відповідно до п.141 постанови КМУ від 17.01.2018 №55).

Переваги інтеграції та взаємодії між комп’ютерною програмою «Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3” та Підсистемою погодження НПА Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версії 2.0 :

 • – Створення пакету проєкту НПА, який складається з окремих проєктів;
 • – Визначення індивідуальних маршрутів візування для кожної окремої частини пакету проєкту НПА;
 • – Робоче місце керівника, яке надає можливість віддалено і оперативно приймати рішення, щодо проєкту НПА;
 • – Автоматична реєстрація проєкту пакету НПА після отримання позитивної візи підписання з валідним КЕП;
 • – Скорочення часу на обробку при реєстрації, завдяки автоматичному внесенні даних в РМК проєкту НПА;
 • – Автоматичний контроль за термінами виконання проєкту НПА;
 • – Забезпечення роботи в електронному вигляді з проєктами НПА на всіх етапах(розробка, отримання УНР, погодження, державна експертиза, внесення на розгляд КМУ);
 • – Автоматична сигналізація КМУ про стан НПА та поточний етап роботи;
 • – Оперативний захищений пошук, завдяки створеній єдиній базі даних;
 • – Організація погодження НПА між центральними органами влади в безпаперовому електронному вигляді з використанням КЕП;
 • – Єдине програмне середовище для роботи з електронними документами та проєктами НПА;

23.02.2021