Відбулися навчання в Верховному суді перед черговим етапом автоматизації електронного документообігу

В органах та установах системи правосуддя запроваджені елементи Єдиної системи електронного діловодства судів, органів та установ системи правосуддя – «Автоматизована система документообігу суду» в складі модулів Автоматизації загального документообігу та Автоматизації процесуального, що частково автоматизують роботу з процесуальними та службовими документами в електронній та паперовій формі.

Діловодство судів забезпечує:

  • – ведення електронного діловодства, у тому числі руху електронних документів у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрації вхідних і вихідних документів та етапів такого руху;
  • – централізованого зберігання процесуальних та інших документів, інформації в єдиній базі даних;
  • – захищеного зберігання інформації;
  • – автоматизованої обробки аналітичної і статистичної інформації;
  • – збереження справ та інших документів в електронному архіві;
  • – обміну документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації) в електронній формі між судами, іншими ОУСП, учасниками судового процесу;
  • – автоматизації роботи судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, їх органів та підрозділів.

До сьогоднішнього моменту документи на реєстрацію готувалися в паперовому вигляді, а це пригальмовувало робочий процес в судах. Тому було прийняте рішення керівництвом судів, провести додаткові навчання.

Отож в цьому році були проведені лекції, що висвітлили роботу з проектами документів та візуванням проектів.

Після чого в судах стартував новий етап розвитку системи електронного документообігу на платформі Док Проф.

25.05.2019