Успішне закінчення впровадження електронного документообігу в Дружківській МР на базі комп’ютерної програми «АСУД «Док Проф 3.0»

Дружківська міська рада входить в перелік  об’єктів масштабного проекту впровадження електронного документообігу в Донецькому регіоні.

Керівник організації зважено та конструктивно підійшов до впровадження СЕДО. Була оперативно надана інформація для обстеження проекту, а також для заповнення бази. На навчальних тренінгах звучало багато запитань по системі, які працівники готували заздалегідь. Лекції проходили ожвавлено, що означало зацікавленість у повноцінному використанні функціоналу системи.

В результаті плідної праці двох сторін проекту були автоматизовані наступні процеси:

  • – реєстрація всіх видів кореспонденції;
  • – прийняття управлінських рішень, за допомогою механізму резолюцій;
  • – систематизація та збереження даних в організації;
  • – розробка проєктів документів та візування їх по системі;
  • – відправка кореспонденції;
  • – надходження, опрацювання та закриття документів;
  • – контроль доручень керівництва та документів із типовими термінами виконання.

Також наша команда дуже вдячна за лист подяку від Дружківської міської ради.

22.09.2019