Щодо передачі інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі з Реєстру територіальної громади ДОК ПРОФ до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби

Постанова КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” з крайніми змінами, внесеними Постановами КМУ № 1362 від 23.12.2020, № 1364 від 28.12.2020, постановляє:

«з 1 квітня 2021 р. інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, передається в електронній формі до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Структура та формат файлів, технічний опис сервісу електронної інформаційної взаємодії встановлюються Міністерством внутрішніх справ.

Обмін інформацією між органами реєстрації, відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби, Єдиним державним демографічним реєстром здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450; 2019 р., № 34, ст. 1204).

22. З метою передачі  інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею до Єдиного державного демографічного реєстру органи реєстрації, що створили та ведуть власні відомчі інформаційні системи реєстру територіальної громади, передають наявну інформацію про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Державної міграційної служби після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.

Вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії для обміну даними про факт здійснення реєстрації місця проживання особи між інформаційно-телекомунікаційними системами органів реєстрації та Державної міграційної служби, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ встановлюються Міністерством внутрішніх справ.»

Наразі в якості власної відомчої інформаційної системи реєстру територіальної громади Ви використовуєте для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Реєстр територіальної громади Автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3».

Постановою КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1364 розпочато реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі. Згідно з пунктом 4 даної постанови:

«4. Міністерству внутрішніх справ протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити створення:

інтерфейсів прикладного програмування для здійснення електронної взаємодії реєстрів територіальних громад та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ;

технічних та програмних засобів, спрямованих на формування та ведення реєстрів територіальних громад в електронному вигляді, а також на ведення всіх реєстрів територіальних громад та інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ у єдиних форматах та за узгодженими показниками з метою автоматизації службових процесів органів реєстрації місця проживання.»

Ми як розробники власного Реєстру територіальної громади запевняємо Вас, що як тільки Міністерством внутрішніх справ будуть розроблені структура та формат файлів, технічний опис сервісу електронної інформаційної взаємодії, ми доопрацюємо Реєстр територіальної громади Автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3» функціоналом передачі інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Державної міграційної служби.

До тих пір Ви підпадаєте під пункт 22 постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207, згідно якого «власні відомчі інформаційні системи реєстру територіальної громади передають наявну інформацію про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до Державної міграційної служби після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів».

26.01.2021